Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: pannagEnDra sayana


pannageenDra shayanaa
raagam: raagamaalika
taaLam:
Composer: Swaati TirunaaL, VaDivElu
Language:

1 raagam: shankaraabharaNam

29 dheera shankaraabharaNam mela
Aa: S R2 G3 M1 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

pannageendra-sayana! Sri-Padmanaabha! mudaa Kaama-
-sanna-maanasa maamava saarasaayatha-lochana!

2 raagam: kaambhOji

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 G3 M1 P D2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3. P. D2. S

manda-maaruthopi mama maanasam vivasayathi
kunda-kudmala-radana! kopa-maasu jahi mayi

3 raagam: neelaambari

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 G3 M1 P D2 P N3 S
Av: S N3 P M1 G3 R2 G3 S

kokila-sukaa-di manju-koojithamapi mee hantha!
paakasasana-vinutha! bhaathi khoarathama mayee

4 raagam: bhairavi

20 naTabhairavi janya
Aa: S R2 G2 M1 P D2 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

maaninee-jana-hasitham maa kuru maam-anyeesa!
soonasaayakasadrusa! sobhanaamga! dayaa-para!

5 raagam: tODi

8 hanumatODi mEla
Aa: S R1 G2 M1 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

yaaminee-samvesaya twam kaama-mavalokayaami
komalaanga vigalitha-khora-thaapa khsanam tadaa

6 raagam: shuruTTi

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 P M1 R2 S

paatala-bimba-sadrusa! paavana-vimalaa-dhara!
haatakopama-vasana! haara-sobhitha-kandhara!

7 raagam: naadanaamakriyaa

15 maayamaaLava gowLa janya
Aa: S R1 G3 M1 P D1 N3
Av: N3 D1 P M1 G3 R1 S N3

deva-deva! krupayaa mee dehi baahu-peedanam
bhavayaami bhavadeeyaa-paanga-leelaam Ramaavara!

8 raagam: bhoopaaLam

8 hanumatODi janya
Aa: S R1 G2 P D1 S
Av: S D1 P G2 R1 S

modayaami jagadeesa! mohana Kaama-kelishu
saadara-marthayee natha! saamaja-vara-gamana!


Other information:
Because Swaati TirunaaL was the king at the time, many compositions by his court musicians are thought to have been (and quite likely) falsely ascribed to him. VaDivElu belonged to the Tanjore quartette. The quartette consisted of four brothers Ponniah, Chinniah, Vadivelu and Shivanandam who were composer-musicians in the court of Swaati Tirunal and disciples of Muttuswaamee Dikshitar.


first | previous | next

Contact us

updated on 11/12/2010