Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: ishaiyin ellaiyai


ishaiyin ellaiyE
raagam: shubhapantuvaraaLi

45 shubhapantuvaraaLi mela
Aa: S R1 G2 M2 P D1 N3 S
Av: S N3 D1 P M2 G2 R1 S

taaLam: aadi
Composer: M.M. DanDapaaNi DEshikar
Language: Tamil

pallavi

ishaiyin ellaiyai yAr kaNDAr enru iyambiDuvAi manamE inimai tarum
(ishaiyin)

anupallavi

ashaivum kuzhaivum koNDu amudamenap-pozhindu
aLaviDarkiyalAda amaivu petrilangum nam
(ishaiyin)

caraNam

kAlam kaNDariyAda ishaiyinai mudanmudal karuttinil ninaittavar evar tanO adan
mUlam muDivu ennum muraiyai arindiDa muyarchchi sheivOrkk-ellAm mudanmaiyAi tigazhum
(ishaiyin)


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 06/10/2005