Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: jaya jaya jaya jaanakikaantaa


jaya jeya jeya jaanakikaanthaa
raagam: naaTTai

36 calanaaTTai janya
Aa: S R3 G3 M1 P D3 N3 S
Av: S N3 P M1 R3 S

taaLam: khaNDa caapu
Composer: Purandara Daasar
Language: Sanskrit

pallavi

Jaya jaya jaya jaanakikaantaa jaya Sadhu jana vinutha
Jayathu mahimaanandha jayabaagya vandha
(Jaya)

anupallavi

Dasaratha Mahaveera Dasakanta Samhaara
Pasupathi svaramithra paavana charithra |
Kusumabaana svaroopa kuchalakeerththi kalaaba
asama saahasa siksha ambujadhalaaksha ||
(jaya)

caraNam 1

Saamagaana vilOla Saadhujana paripaala
Kaamidhaarththa vidhaatha keerththi samjaatha |
SOmasoorya prakaasa sakala LOkaadheesa
Sri mahaaveera Raghuveera Sindhukambeera ||
(jaya)

caraNam 2

Sakala Saasthra vichaara Charanujana mandhaara
Vihasithaambuja vadhana viswamaya sadhanaa |
Suhrutha MOkshadheecha Saakethapuravaasa
Bakthavathsala Rama Purandha vitalaa ||
(jaya)


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 06/10/2005