Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: shree kaamakOTi peeThasthitE - Click to listen (Shivkumar Kalyanaraman)!


srI kamakOTi peeTasthitE
raagam: saavEri

15 maayamaaLava gowLa janya
Aa: S R1 M1 P D1 S
Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: aadi
Composer: Mysore Sadaashiva Rao
Language: Sanskrit

pallavi

shrI kAmakOTi pIThasthitE karuNA kaTAkSi EkAmrapati hrdaya nilayE namAmi shrI kAmAkSi

anupallavi

nAgAdIsha vinutE himagirisutE shrI kAncIpurAdhIshvari varada sOdari shankari

caraNam 1

kadambavana nilayE kanja lOcanE bhavAni madamba vadana
vijita shashibimbE vara suguNa kadamba lalitAmba

caraNam 2

bhaNDa mahiSa dAnava mada bhanjanE niranjanE bhakta mAnasa-
maNDanAya mAnasa svAntE mauni mAnasAmbhOja jalaja hamsE

caraNam 3

sadAshiva sankaTa shamanE surucira saikata shrONi
sadA sammOdini natajanAvani lOka janani nityakalyANi


Meaning:


Notation:
Notation available here at Shivkumar Kalyanaraman's Krithi Archive.


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 05/23/2012