Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: aayar paaDi kaNNaa


aayarpaaDi kaNNa
raagam: sudda dhanyaasi

22 kharaharapriya janya
Aa: S G2 M1 P N2 P S
Av: S N2 P M1 G2 S

taaLam: tishra gati
Composer: Padma Veeraraghavan
Language: Tamil

pallavi

aayar paadi kaNNaa, nee aadinaai viLaiyaadinaai,
aanandha thaaNdava, kaaLiya nandhanaa, yasodhai mainthanE,
[aayaar paadi]

anupallavi

vaanavar magizha yamunaik kariayil
maayam seidhE magizhnthaai, maNi vaNNaa
[aayar paadi]

caraNam 1

veNNei thinRaai, vEinkuzhal oodhinaai,
maNNai thinRaai, maayavanE,
kaNNaa kaarmugil vaNNaa, kuzhalil
paNNisaikkum baalanE, manam kaLavaadinaai
[aayar paadi]

caraNam 2

madhuraiyin mannanE mangalakaranE
yadhu nandhanaa, dhEvi Bhoomi naayakaa,
sruthi mudhir gaana sundhara roopaa
isai tharum Ezhai enaik kaakka vaa vaa
[aayar paadi]


Other information:
Lyrics contributed by M.G. Vasudevan.


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 03/23/2009