Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kaaNa vENum laksham kaNgaL


kaaNa vENDum lakshham kaNgaL
raagam: shuruTTi

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 P M1 R2 S

taaLam: aTa tALa caapu
Composer: AruNaacala Kavi
Language: Tamil

pallavi

kANa vENum lakSam kaNgaL sItA dEviyin kAlukku nigharO peNGaL

anupallavi

shENulagengum vATTi dishai engum kIrtiyai nATTit-
tiriyum rAvaNA unran irubadu kaN pOdumO

caraNam 1

kuvaLai vizhigaLO bANam avaL tan vArttai koNDAl aduvE kalyANam
nava rattinat-tangattODu naDaiyilE annappEDu avanimEl illai Idu avaLukku avLE shODu

caraNam 2

tangak-koDi pOl iDaiyum shIvivagirnda shAinda pinnalin shaDaiyum ingidu mrdu vAkkiyam
ivaLE dEvatA yOggiyam mangayarkkuLLE shlAggiyam vAi shAl unnadE bhAgyam

caraNam 3

tavamuni oruttan peNDu avanukkETra tambi oruttan anguNDu avaLE nalla
aishvariyam nalla gAmbhIryam avaL vandAl allO vIriyam ayyO muDiyum un kAriyam


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 10/21/2005