Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: maamava vidyaadhiraaja


mamava vidyadiraja
raagam: aabhOgi

22 karaharapriya janya
Aa: S R2 G2 M1 D2 S
Av: S D2 M1 G2 R2 S

taaLam: aadi
Composer: Tulaseevanam
Language:

pallavi

mAmava vidhyAdirAja bhaTTaraka mAyAmaya janimOha vidAraka

anupallavi

bhIma bhavArNava pAraga tAraka kAma mada lObha daitya nivAraka

caraNam

nitya dayAmaya bhakta janAbhaya nishcala tatva nirata nirAmaya
satya dharmAlaya satva guNAshraya saccinmaya vana tulasI shubhOdaya


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 10/29/2005