Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: shree raajagOpaala (padavarNam)


srI raajagOpala (pada varNam)
raagam: aabhOgi

22 karaharapriya janya
Aa: S R2 G2 M1 D2 S
Av: S D2 M1 G2 R2 S

taaLam: tishra tripuTa
Composer: Walajapet Venkatramana Bhaagavatar
Language: Sanskrit

pallavi

shrI rAjagOpAla sindhu gambhIra

anupallavi

mArakOTi lAvaNya mA navavatAra

ciTTasvara sAhitya

sArasa sadrsha pada munijana hrdayArNava himakarAgadhara
sAra viSadhara phaNa krta naTana catura rajarAkSa rAghahara

caraNam

dayayA mAm pAhi shrI rAma

1

dAsAbhISTadA nandAdipa

2

dhAtru janaka budhArtti hara vibutArcita vasudhA varanuta

3

dasharatha suta dashamukha jita shatamaganuta sucarita bahupati hita

4

sudhAkara vadana sudhAmaya vacana sudhAma muni vinuta
padAshrta sujana mudAspada vanadhi mudApahara naravarEsha

5

vyAsAdi sakala muni brndArAdhita vAraNa bhaya nAshanakara dhrta shara raghuvara ghana mahimA vAsavAdi
sura pakSa bhuvana rakSaka ghrNAkara vibhAkara vamsha vara tilaka su-rAmapura jananuta dhrtAsuga kumAra


Meaning:


Other information:
Lyrics from Walajapet Venkatramana Bhagavatar's compositions (1991) and contributed by OS Subramanian and Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 12/27/2008