Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: tirupati vEnkaTaramaNa


thirupathi vEnkaTa ramaNa
raagam: mukhaari

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P N2 D2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: aadi
Composer: Walajapet Venkatramana Bhaagavatar
Language:

pallavi

tirupati vEnkaTaramaNa sokonu daivu dhInalO guru nih-kA

anupallavi

guruhOr dheridhyAnu karE naravarUnOku duritulu samhari kore pOLu denimudE

caraNam 1

sAdhu dongaru hOru shaniku shrngAruga kyA durvasa dur hanin kAyaini sangayAru
mAturtekO prabhAvu mannum haTivininnu prati hOr edur avi pajE varuN denimu tE

caraNam 2

jagadur anEka janun jagadIshA kaliyuga nAthA dore padayugamu nam mesimeni
vagahOru dhanamun huNDige bhandilet ani hlAguvu kadiyE tinnu nigakA pAlas temO

caraNam 3

vasile tu giriruyai hasiledu dAsunuku pusijani varuNudI tesi tesunAsto roh-i
viSama sankaTan aski nasi sukha saukhyamunu visda kIrtir anEkun kusalUrdilEdur riyEh

caraNam 4

vAsavAddhi janimu vacnu hOnA ste te shESa parvatum avi shESa hoisanisero
Asa rAmacandrapura vAsi hoya rAmadAsa manObhISTu dayahOru denim attO


Meaning:


Other information:
Lyrics from Walajapet Venkatramana Bhagavatar's compositions (1991) and contributed by OS Subramanian and Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 10/29/2005