Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: raajeevalOcanam (note)


raajeevalOchanam
raagam: shankaraabharaNam

29 dheera shankaraabharaNam mela
Aa: S R2 G3 M1 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: tishra Eka
Composer: Muttuswaami Dikshitar
Language: Sanskrit

rAjIvalOcanam rAmacandram rAmAnujAgraja rAjEndram sadguna sAndram krpApAngam

sadguru guhamahitam shAntam rAvaNAntakam janakasutA ramaNam bhaktabharaNam

parama ghana shyAmaLam shrI raghukula tilakAbharaNam bharata shatrughna sOdaram

vibhISaNAvinutapadam sugrIva pramukhadinuta pAdapankajam kausalyAtmajam kOdaNdakaram

ahalyAdEvI shApa vimOcana sucaritram kaustubha dhAriNam kaivalyapradam dasharatAtmajam bhajEham


Meaning:


first | previous | next

Contact us

updated on 05/30/2006