Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: azhagan pavani


azhagan pavani
raagam: kAmbhOji

Aa:S R2 G3 M1 P D2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S

taaLam: rUpaka
Composer: Ambujam Krishna
Language: Tamil

pallavi

azhagan pavani varum azhagaik-kANIr aham karaindu karam kuvittu avan kazhal paNiyIrO

anupallavi

caraNam 1

kannakkOl karam koNDu karunguzhal koNDaiyiTTu minnum navaratnam mEni alankarikka
candra vadanattil punnakaiyuDan aruL ponga anbar tannait-tAnga pallakkil kaL

caraNam 2

tOinda nilavoLirum cittiraip-paurNamiyil Ayiram pon capparattil ashaindADi ashaindADi
pAindODum vaigaik-karaiyaDainduDan varum bhaktar uLLam kaLikka parivAhana Eri

caraNam 3

AdishESan mIdamarndu aruL kUrndu kAttirukkum garuDa vAhana Erik-kanivuDan
kOdil maNDUka mAmunikku mOkSamIndu Adi mIn mudal IraindavatAram tanaik-kATTi

caraNam 4

mallikai mullai rOjA maNam kamazh malar koNDu alankAram tigazh puSpap-pallakkil tAnamarndu
pallAyiram mAndar bhava bhayam tanaip-pOkki shOlai malaikku migha sogusAgavE tirumbum


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 12/12/2015