Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: bhajarE shrIkaNThEshvaram


bhajarE shrIkaNThEshvaram
raagam: kAmbhOji

Aa:S R2 G3 M1 P D2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S

taaLam: cApu
Composer: Thulaseevanam
Language: Malayalam

pallavi

bhajarE shrIkaNThEshvaram mAnasa sAdaram bhavam amarEshvaram phaNirAja mAlAdharam

anupallavi

garavara carmAmbaram gaurI manOharam gajavadana pitaram sumashara madaharam

caraNam

vidhulEkAdharam vishvAdhAram sarvEshvaram vinata pAlanaparam vimata bhayankaram
vidhi harinutam haram vimalam vIrEshvaram viSa nIla kandharam viyadhApagAdharam
(madhyama kAlam)
varadam naTana vilOla sharIram vasudhAbhartAram shruti sAram
vara tApasa gaNa bhAva vihAram vana tulasI vilvArcitam ajaram


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 12/12/2015