Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: bhajarE rE mAnasa shrI raghuvIram


bhajarE rE mAnasa shrI raghuvIram
raagam: AbhEri

Aa:S G2 M1 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Mysore VaasudEvaacaarya
Language:

pallavi

bhajarE rE mAnasa shrI raghuvIram bhukti mukhti pradam vAsudEvam harim

anupallavi

vrijina vidUram vishvAdhAram sujana mandAram sundarAkAram

caraNam

rAvana madanam rakSita bhuvanam ravi shashi nayanam ravijAri mardanam
ravijAdi vAnara parivrtam naravaram ratnahAra parishObhita kandaram
madhyamakAlam
ravi shashi kuja budha guru shukra shanIscara rAhu kEtu nEttAram
rAjakumAram rAmam pavanajAptam avanijA manOharam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/10/2016