Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: EkAmranAtham bhajEham


EkAmranAtham bhajEham
raagam: gamakakriyA

Aa:S R1 G3 M2 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M2 G3 R1 S

taaLam: Adi
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

EkAmranAtham bhajEham EkAnEka phalapradam shrI

anupallavi

OmkAra rUpam shivam OSadhi mUlam varam kAlakAlam haram karma bhEda haram jnAna rUpa sutam guruguhanutam

caraNam

pancAkSara mantra rUpam prasanna rUpam prapancAtIta sadyOjAtAdi pancamukham
sumukham prakaTita kAmakOTi pIThasthitam prasiddha mUkAdinuta kAmAkSI sahitam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016