Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: parimaLa ranganAtham


parimaLa ranganAtham
raagam: hamIrkalyANi

Aa:S R2 S P M2 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M2 G3 M1 G3 R2 S (TyAgarAja)

taaLam: rUpaka
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

parimaLa ranganAtham bhajEham vIranutam paripAlita bhaktam puNDarIka vallI nAtham

anupallavi

harim ambarISa shItAmshu vEdAdi pUjitam muraharam bhayaharam naraharim dhrta girim suranara munijana muditam purahara guruguha viditam

caraNam

sugandha vipinAntaranga shayanam ravi shashi nayanam shuka shaunakAdi hrt sadanam
sarasija vadanam khaga rAja turangam kamanIya shubhAngam kanakAmbara kaustubha
maNi dharam kambhu kandharam gagana sadrsham abjakaram gajarAja kshEma karam
nagapati sutA sOdaram nara varada dAmOdaram


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016