Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: rakta gaNapatim bhajEham


rakta gaNapatim bhajEham
raagam: mOhana

Aa:S R2 G3 P D2 S
Av: S D2 P G3 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

rakta gaNapatim bhajEham ratna simhAsana patim surapatim

anupallavi

raktAmbaradharam rAga dvESadiharam pArvati priyakaram mOhanakaram

caraNam

parashurAma kSEtra prabhAvam pAyasAnna hOmAdi vibhAvam
pancha krtyAtIta prabhAvam bhaktajanAdi samUha vaibhavam
(madhyamakAlam)
sakala kAryArtha stithitam param vAmadEvAdi pUjitam varam
vArija bhava vandita vallabhEsham guaruguhanutam parama shiva sutam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016