Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: shrI lakSmI varAham


shrI lakSmI varAham
raagam: AbhOgi

Aa:S R2 G2 M1 D2 S
Av: S D2 M1 G2 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

shrI lakSmI varAham bhajEham shrI lakSmI sahitam shritajana shubhapradam

anupallavi

nIlamEgha jaya shyAmaLa gAtram nIlA bhUdEvI stutipAtram nIlakaNTha shiva guruguha mitram nikhila bhaktajana bhayArtti dAtram

caraNam

maNgaLAlayAbhOgi nutapadam puNgava budhajana natam vEdanutam
shankara priyakaram kubEra pratiSThitam shankha cakra dharam krpAkaram
pankajAsana pramukha sEvitam pankajamukha bhArgavI bhAvitam bhangahara
tAmraparaNI tIrastham sankaTahara sadAnanda sahitam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016