Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: shrI sAmbashiva sadguru


shrI sAmbashiva sadguru
raagam: gurupriya

Aa:S R2 G3 M2 D2 N2 S
Av: S N2 D2 M2 G3 R2 S

taaLam: khaNDacApu
Composer: H.N. Muttiah Bhaagavatar
Language:

pallavi

shrI sAmbashiva sadguru divya caraNa dAsOham

anupallavi

shrI sarasvati vilAsa shiva pUjAdurandhara

caraNam

parama puruSa paramparya vara nAdOpAsana nirata pancanada
kSEtra nivAsa karuNAkara dharaNIvara mama agjnAna timira
bhAnusama tEjO harikEsha rUpa guNa parAtparam bhajEham


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016