Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: gOkulam yamunai


gOkulam yamunai
raagam: dEs

Aa:S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Paapanaasam Shivan
Language: Tamil

pallavi

gOkulam yamunai brndAvanam purinda tavamE tarigilEnE

anupallavi

nanda yashOdA nandanan enavE lIlaigaL pala purindAn

caraNam

dEvargaL vAzha mEdini bhAram tIrtta un aruLAlE
dEvaki shrI vasudEvar tam maindanAi shrI mathurA nagaril
vandavatAram sheida shrI shaurE kamsanai vadam sheidE
veTriyaiyum pugazh mOham aghaTriya dvArakai nAyakanE
kADu shenru mADu kanru mEittaruL mAyavanE
gOpiyar uLLamenum veNNaiyuDan kavar kaLvanin viLaiyATTu


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016