Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kamala nayana


kamala nayana
raagam: ghaNTA

Aa:S G2 R2 M1 P N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: cEmpaT
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

kamala nayana. rAgA: ghaNTA. cEmpaT tALA.

1: kamala nayana jagadIshvara kamalA kAmukha mAm pAhi paripAhi vibhO

caraNam 2

cAmikara ghana garva haraNa caNa cAru vasana paripAhi vibhO

caraNam 3

sAmaja parivrDha tApa sushamana jalajAsananuta paripAhi vibhO

caraNam 4

vihaga vara gamana dEva nigamatati vEdya carita paripAhi vibhO

caraNam 5

danuja kulamathana dIna sharNya bhava tArakapada paripAhi vibhO

caraNam 6

girivaradhara phaNivarya shayana khEda shamana paripAhi vibhO

caraNam 7

madana janaka maNi paTala kacitavara makuTa lasita paripAhi vibhO

caraNam 8

natajana bhayahara vidhumukha shrI padmanAbha paripAhi vibhO


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016