Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: pAhi sadA padmanAbha


pAhi sadA padmanAbha
raagam: mukhAri

Aa:S R2 M1 P N2 D2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: rUpaka
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

pAhi sArasanAbha mAm anisham

anupallavi

dEhi tE pada bhaktim dInarakSaka shaurE vAhinIsha nandini vadanAbja madhukara

caraNam 1

vArivAhi mEcagAtra vica pArijAta shankAsha nEtra bhAratIsha
shankara bhadrasannuti pAtra dAritamadhu mukha dAnavAkhila gOtra

caraNam 2

kAmakOTi sundara mUrtE dEva khaNDita vibudha janAtrE sAmaja
bhayahara sakala suguNa pUrtE sAmOdam munijana satata gIta kIrtE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016