Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: pAlaya sadA


pAlaya sadA
raagam: darbAr

Aa:S R2 M1 P D2 N2 S
Av: R2 S N2 S D2 P M1 R2 G2 G2 R2 S

taaLam: jhampa
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

pAlaya sadA mAmayi mAdhava pankajAta kOmaLa nayana

anupallavi

nIlAmbOdha ramEcakatara vidhi nIlakaNThanuta dAsa janAmara sAlakalpa shrI padmanAbha shaurE jagadIsha murArE

caraNam 1

sArasara sarAgAmayahAni dApadAna sama sudha nikASha
vENugAna lOla vairi paritrAsa sAdhu tama krpArasa

caraNam 2

vAraNavara tApa shamana caNadaya vArirAshi kalpita nija shayana
mArakOTi sundara muni hrdaya vihAra Agaripu vAhana

caraNam 3

bhUri mudita brndAraka hATakacEla shrIlOla gOpAla
cArubAla candrabhAla nava vanamAla sujanAvana shIla


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016