Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: sAdaramiha bhajE


sAdaramiha bhajE
raagam: madhyamAvati

Aa:S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

sAdaramiha bhajE sarasijanAbham

anupallavi

vEda nikaranuta mAdhIshu rushamiha (ciTTasvara sAhitya) sAnati sarasa sAmAnUna vinuta kAmEna sama lalAma vilasita sAma japa lAhisAya

caraNam

pAlita tribhuvana

caraNam 2

pApamahara samapAnupamAtana

caraNam 3

mA pravinata krpAdrta girIsha kAma pArijAta rusama

caraNam 4

pANDu sutanata pAda sarasija pAtita danuja pAvana parama

caraNam 5

nityArihara mA rAma sujapa shOnim asmAti mOhanad-shana
vasana pariNatarasa bhItara sashata krtu pramukhAnata nirupama


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016