Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: sArasa mukha


sArasa mukha
raagam: madhyamAvati

Aa:S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 R2 S

taaLam: cempaT
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

sArasa mukha sarasijanAbha kuru mudamayi dinamanu

anupallavi

vAraNa ghana bhayahara vacanajAla jita sudhA budhAdhihara

caraNam 1

amara vara nikara makuTa ruci lasita vimala caraNa parihasita salilaruha
shamala kula jalada pavana mrduLahasa samara nihita rupusamudaya jaya jaya

caraNam 2

sarasa ghana sadrsha kamalaja pariNutu vara sari dadhipa shayana janimrti bhayahara
harihaya purahara kamala japa riNutu carita kalikalupa vidaLana jaya jaya

caraNam 3

sanaka mukha hrdaya kamala madhupa satata kAlEta dara ratha caraNa varada
kanaka vasana sama bhuvana sharaNa bhava kadana haraNa caNa yaduvara jaya jaya


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016