Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: shaurE vitara


shaurE vitara
raagam: darbAr

Aa:S R2 M1 P D2 N2 S
Av: R2 S N2 S D2 P M1 R2 G2 G2 R2 S

taaLam: cempaTa
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

shaurE vitara kushalamayi mE anisham sakala jagadadhIsha

anupallavi

kAruNyAdi guNalaya kanakAmbara sanakAdi niSEvita

caraNam 1

pAlita vAraNa parivrDha himakara bhAnunayana rucira lIlakAla
kAlanutAnagha kamalAvara shamalApaha sucarita

caraNam 2

kAmita dAyaka madhuhara tanu jitakAma vadana vijita sOma
shyAma dEha harucEvara samarApatadhamarAnta kavi dalaNa

caraNam 3

nArada shaunaka mukhanuta sarasijanAbha kaLa vilasita hAra
vArijAyata lOcana vasudhAbharaNa sudhA mrdula vacana


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016