Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: pazhamudir shOlai tigazh


pazhamudir shOlai tigazh
raagam: cenjuruTi

28 harikaambhOji janya
Aa:D2 S R2 G3 M1 P D2 N2
Av: N2 D2 P M1 G3 R2 S N2 D2 P D2 S

taaLam: k/cApu
Composer: Kovai Subri
Language: Tamil

pallavi

pazhamudir shOlai tigazh ezhil mighum vElavanai tozhudiDuvOr paDum tollai aDiyODu tIrum

anupallavi

azhudu vizhi nIr vazhiya allalurum aDiyAravan kazhalaDi nizhal nADi kaDaittEri viDuvAr

caraNam

pazhamonru parittut-tara kizhavi auvai kETTapOdu parihAsak-kELvi kETTu parittuk-kIzhE pOTTavan
kizhavan pOlak- kOlam koNDu tinaippunam tEDi senru azhagi vaLLi tanaik-kaNDu tazhuvum Aval koNDavan


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016