Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: vandE pirandAn kaNNan vandE pirandAn


vandE pirandAn kaNNan vandE pirandAn
raagam: maNirangu

22 kharaharapriya janya
Aa:S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

vandE pirandAn mAdhavan kOsalaiyODanait-tandE irundAn

anupallavi

mandamArutam mellana vIsha vAnavar nanrAi varNanai pEsha
mundura munivarkku shakunangaL pEsha mOkSattai ayOddhiyilE vila pEsha

caraNam 1

cittirai mAdam vaLar piraiyODa shErndadu navami punarvasuvODE
ottadu kaTakam gurumatoyODE udayamum Anadu mUvar pinnODE

caraNam 2

shollik-kaLikkum anda shruti maraigaL shruti maraikkum irukkum muraigaL
alladu adanODE Ana viri uraigaL attanaiyum rAma enriraNDE shollAga

caraNam 3

kallAga avam nIngiDa tAnuindadAga karmam ariyAda guhanum uyndadAga
shollappOnAl vAnarak-kulam uyndadAga toNdar kulangaL ellAm koNDATTamAga


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016