Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: pAhi jagadIshvara


pAhi jagadIshvara
raagam: gAnamUrti

3 gaanamoorti mela
Aa:S R1 G1 M1 P D1 N3 S
Av: S N3 D1 P M1 G1 R1 S

taaLam: Adi
Composer: BaalamuraLi Krishna
Language:

pallavi

pAhi jagadIshvara purahara mAm pAhi sakala lOkAdhAra dhIrA

anupallavi

dEhi tava caraNam mama sharaNam divaspati sEvitam bhavabhaya haraNam

caraNam

parama puruSa sakala bhuvanAdhAra paramAnanda svarUpa shambhO
parAtparA pApahara gAnamUrtE muraLI bhaktava shankara shankara


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 04/03/2016