Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Famous Carnatic Composers - OV


picture
Photo courtesy of Bhajana Sampradaya.
Click here for more information.

OotukkaaDu VenkaTa Kavi - Also known as OotukkaaDu VenkaTasubbaiyar, though he preferred this title. Very little is known about this composer. He was born in about the year 1700 in Needamangalam to Muthukrishna Iyer. One of his descendants was Needamangalam Krishnamurthi Bhagavathar. His gurus were Needamangalam Rajah Bhagavathar and he founded the Rudrapasupathi Pillai sishya parampara. He composed many kritis in Sanskrit and Tamil, mainly on Lord Krishna. His songs were known to often exclude the name of the deity in favor of description. He died in 1765 in his hometown, Needamangalam. For more about this composer, please see Chitravina N. Ravikiran's article here.

Mudra:

Compositions:

 1. aaDaadu ashangaadu vaa - madyamaavati
 2. aaLaaVa-dennaaLO (periya puraaNa keertanai) - paras
 3. aananda nartana gaNapatim - naaTTai
 4. ADAdu ashangAdu vA kaNNA - madhyamAvati
 5. adaTTi uruTTi vazhi koNarndAL - aThANA
 6. adbhutanAm bAlakanAm ambujEkSaNam - nATakuranji
 7. ADi ashaindu varuginrAn ayyan - AbhOgi
 8. ADi ashaindu varuginrAn kaNNan - shrIranjani
 9. aDimuDi kANAda deivattin mEl Eri - husEni
 10. ADina maTTukkum adaDA ungaL - mOhana
 11. ADinAn nartanam ADinAn - nATa
 12. ADinAn viLaiyADinAn ainkaran - sAmA
 13. ADum varai avar ADaTTum - husEni
 14. Agama rAjagOpAla akhilANDa - kEdAra
 15. agaNita mahimaadbhuta - gowLa
 16. agaNita mahimAdbhuta lIla - gauLa
 17. Akkap-poruttavarkku - kAmbhOji
 18. alai paayudE - kaanaDaa
 19. alai pAyudE kaNNA en manam - kAnaDa
 20. alaivAip-pazham udirum shOlai - mOhana
 21. alankAra gOpikai tALam pODa - aThANA
 22. ALAva-dennALO (peria purANa kIrtanai) - paraju
 23. allik-kENikkarai tEDi vandoru - kharaharapriyA
 24. aLLudE manamidai aDiyuDan kollai - suraTi
 25. amudanukku amudUTTum yamunai - kalyANi/hamIrkalyANi
 26. Ana maTTum sonnEn - madhyamAvati
 27. Ananda nartana gaNapatim bhAvayE - nATa
 28. andi nEramnadik-karaiyOram - bhairavi
 29. AnjanAnandam bOdhi candrA - tODi
 30. AnnaiyargaL vanam nADi vandAr - tODi
 31. anrE nAn sonnadu tannE - madhyamAvati
 32. antaram maNanda malar antarangam - kalyANi
 33. aparam na jAnAmitE - kApi
 34. arivEn arindEn enru Ayiram - khamAs
 35. ArUDham onru sollaDi - kalyANi
 36. aruLALan tiramellAm solvadenrAl - shankarAbharaNa
 37. asaindADum mayil onru kANum - simhEndramadhyam
 38. ashaindaaDum mayil - simhEndra madhyamam
 39. Ashaiyinaip-pAraDi ettanai kOTi - madhyamAvati
 40. avarAga varuvArO varamATTAr - sarasvati
 41. avatAram krSNA avatAram akhila - kEdAra
 42. avatAramAnAn rAghavan Adava - kEdAra
 43. Ayiram sollaDi mAnE - kAmavardhini
 44. Ayiram tAn shollaDi ayyan - khamAs
 45. ayyan allavO kALinga naTam - dEvamanOhari
 46. ayyan Urvalam vandAn akhila - Anandabhairavi
 47. azhagAi dvArakaiyai kATTinAn - sAvEri
 48. AzhAzhi nIla taDangaNNa - Arabhi
 49. baala sarasa - keeravaaNi
 50. bAla sarasa muraLI sudhArasa - kIravANi
 51. bhajanaamrita paramaananda - naaTTai
 52. bhajanAmrta paramAnanda - nATa
 53. bhajasva shrI tripura (second AvavaraNam) - nAdanAmakriyA
 54. bhaktar peruamaiyE paNNArnda - nATakuranji
 55. bhakti paNNAdirukkalAmO pADa onru - kIravANi
 56. bhaktiyOga sangIta mArgamE - kharaharapriyA
 57. bhImA nadikkaraiyil oru piLLai - gaurimanOhari
 58. bhuvana mOhana saundara sukumArA - dhanyAsi
 59. brndAvana nilayE rAdhA - rItigauLa
 60. brndAvanam enbadillaiyO Ananda - kurinji
 61. cAmarOpacAram sarasa rAjagOpAla - shuddhasAvEri
 62. cintittavar nenjil iruppadu - nATa
 63. dAmOdara vaibhavam para tattuvamODu - dEvamanOhari
 64. darishanam tandE aruLinEn - Arabhi
 65. dAsharthE dayAnidhE tAmarasadaLa - tODi
 66. dEvi vanam vandal sati dEvi - Anandabhairavi
 67. dhyAnamE parama pAvanamE - rasamanjari
 68. dvArakai enbadu idutAnO svAmi - cenjuruTi
 69. EdaDi EdaDi pArAi inda poyyai - bhairavi
 70. edir koNDazhaittu vandAr engum - bilahari
 71. Ekadanta vinAyakam bhajAmi - nATa
 72. EkAnta bhakti tarum sadgurunAthA - kalyANi
 73. ellaiyillAda viSamakkAranaDi - aThANA
 74. ellAm gurunAthan karuNai - suraTi
 75. enakkum aruLinIrO en svAmi - mAyAmALavagauLa
 76. enda samarttaik-kaNDu mayanginALO - bhairavi
 77. enda vidamAghilum nanda mukundanai - kAmbhOji
 78. enda vidattAlum mayangudE manam - kAnaDA
 79. endappaDi AnAlum sollik-koLLaDi - Adi
 80. engE engEyaDi annamE innamudu - madhyamAvati
 81. engum illAda atishaya piLLai - shrIranjani
 82. engum illAdoru piLLai peTrAL - aThANA
 83. engum iyarkkai maNam kamazha - rAgamAlikA
 84. EningE vandirundu ennennamO - tODi
 85. enna parAmukham ammA sammatamA - kharaharapriyA
 86. enna puNNiyam seidEnO sadgurunAthA - rItigauLa
 87. enna tAn inbam kaNDAyO - dEvagAndhAri
 88. enna tAn kOpam svAmikku - kAmbhOji
 89. enna tAn sollaDi kaNNan piDitta - yadukulakAmbhOji
 90. enna tAn sonnAlum peN koDuppadu - sAvEri
 91. enna tAn sonnEn ivaL ippaDi mayangi - kAmbhOji
 92. ennattai sonnAlum kaNNan siru - vAcaspati
 93. eNNip-pAraDi kaNNan padam tannil - kAnaDA
 94. EnO inda nishi vELai tanilum - khamAs
 95. eppaDittAn en uLLam pughundu - nIlAmbri
 96. eTTa irundu pEsum kaNNA - rAgamAlikA
 97. ettaik-kaNDu nI mInAkSi - yadukulakAmbhOji
 98. ettanai kETTAlum pOdum enbedE - bhairavi
 99. ettanaiyum sollaDi pODi - husEni
 100. gajamukha anujam nitya kalyANa - kEdAra
 101. gambhIra naDaiyODu vandAn - Anandabhairavi
 102. gAnam krSNa gAnam kAdenriraNDu - khamAs
 103. gaNanAyakan tuNaiyAghuvAn - kEdAra
 104. gati nIrE gurudEvA um kamala malaraDi - kalyANi
 105. gauri nAtham - vakuLabharaNa
 106. gIta rasikE suguNAlayE - kalyANi
 107. gOkulat-teruvinilE janma kOTi tavam - cenjuruTi
 108. gOpa bAla karuNAlavAla - bhairavi
 109. gOpa kumara nandagOpa kumArA - aThANA
 110. gOpa vadhUjana - rItigauLa
 111. gOvindan avatAram kaNu - Arabhi
 112. guru kula maNiyE un tanjam tanjam - SaNmukhapriyA
 113. guru malaraDi tuNaiyE engaL sadguru - kharaharapriyA
 114. guru padAravinda - shrIranjani
 115. gurunAthan varuvArO en manamellAm - khamAs
 116. haladharAnujam prAptum vayam - maNirangu
 117. idutAn teriyumO avarkkinnamum - cakravAkam
 118. iduvE enakku lakSam kOTi - Arabhi
 119. iduvE phalan AmODi sakhiyE - dhanyAsi
 120. illai illai illaiyammA ittanai pEr - mOhana
 121. illai illaiyammaa - mOhanam
 122. inda vazhi pOgha vENDAm - Anandabhairavi
 123. innamudu anna anna un vaNNa - mukhAri
 124. innum enna vENum sollaDi - takkEsi
 125. innum mayakkudu svAmi ettanai - kIravANi
 126. innum ninaittAlum kaNNan mukham - kIravANi
 127. innum varak kANEnE - yadukulakAmbhOji
 128. ippaDiyum Or piuLLai engEyum illai - rAgamAlikA
 129. ittanai parivu EnaDi illam illamAi - shuddhasAvEri
 130. ittanaiyum poi urakkam idu engaL - kalyANi
 131. ivan tAn ivan tAnE viDAdE viTTAl - vasantA
 132. jagamengum pugazhum shrInivAsan - aThANA
 133. jaganmOhana sundarAnga dhrta - mOhana
 134. jagatu rAma gOvinda sakala - malayamAruta
 135. janani tripurasundarI nadi - navarasakannaDa
 136. jaTaadhara shankara - tODi
 137. jaTAdhara shankara dEva dEvA - tODi
 138. kaaLinga nartthana tillaanaa (taam dheem tarana) - naaTTai
 139. kaaLinga nartthana tillaanaa (taam dheem tarana) version 2 - naaTTai
 140. kaDaindALE tayir kaDaindALE - shrIranjani
 141. kAdalAgi vasham izhandAn gurunAthan - rItigauLa
 142. kadir Eghum matiyAghum pozhudAyinum - Ahiri
 143. kai varisai kATTAdIr kaNNapuram - husEni
 144. kaLLamE ariyAda kaNNanai - amrtavarSaNi
 145. kalyaaNaraama - hamsanaadam
 146. kalyANa kOlAhalamEkaNNirundAl - kEdAra
 147. kalyANarAma raghurAmA rAmA - hamsanAda
 148. kAmini kELE lOla - nATakuranji
 149. kaN kaNDa deivamE iru engal gati - bEgaDa
 150. kANAda atishaya piLLai tanakkenra - shrIranjani
 151. kANak-kiDaittadE kOTi karuNaiyin - chenjuruTi
 152. kanakasabhA nAyakA gati tarum tillai - nATa
 153. kaNDum kANAdadu pOl kadugi naDappadenna - rAgamAlikA
 154. kaNgaLum pOdAdE gOvindan rukmiNiyai - shankarAbharaNa
 155. kANIrE?? kanjamalar kaNNan - khamAs
 156. kanjikku IDAghumA karpakamum - shankarAbharaNa
 157. kaNNA ezhundirum piLLAi kAlaik-kadiravan - bhUpALa
 158. kaNNait-tirandu pAr manamE - bilahari
 159. kaNNaLavO swaami - shuruTTi
 160. kaNNallavO svAmi kAr mEni kATTazhagA - suraTi
 161. kaNNan pirandadaik-koNDADinAr - kEdAra
 162. kaNNan varuginDra nEram - maanji
 163. kaNNan varuginra nEram (kAvaDicindu) - mAnji
 164. kaNNanO kaNNan enru kanindu - simhEndramadhyam
 165. kathaya kathaya rasanE anurAgEna - suraTi
 166. koDukkak-kaNNan irukka kUDa rAdhai - Arabhi
 167. koDUttu vaittavan puNyavAn - nATakuranji
 168. koLLAda Ashai uNDAghudE - bilahari
 169. konjum mazhalai pEsi kurunaghai - kAmbhOji
 170. kSaNamEva gaNya manyE pUrva - bhUpALa
 171. kSaNattinil AghAdO kAlamennum - nAdanAmakriyA
 172. kungiliyam vAngalayO - sAma
 173. kunrin mEliTTa dIpam engaL kurai - kAmbhOji
 174. kuzhalE nI enna koDuttu vaittanaiyO - Arabhi
 175. kuzhaloodi manamellaam - kaambhOji
 176. kuzhalUdi manamellAm koLLai koNDa pinnum - kAmbhOji
 177. lOla gOpa bAla karuNAlavAla - bhairavi
 178. maadhava hridi (version 1) - kalyaaNi
 179. maadhava hridi (version 2) - kalyaaNi
 180. madanaanga mOhana - kamaas
 181. madanAnga mOhana sukumAranE - khamAs
 182. mAdhava hrdi (version 2) - kalyANi
 183. mAdhava hrdi gElini madhuripu samadana (version 1) - kalyANi
 184. mAdhava panchakam shlokam - unknown
 185. madhura madhura vENugIta mOha - aThANA
 186. mahAshaya hrdaya gOpa nandana - AbhOgi
 187. manadarindadO alladu ariyAmalO - kAmbhOji
 188. manamE arivODum munnamE - yadukulakAmbhOji
 189. manattuk-kiniya gOpAla caritram - nATakuranji
 190. mandAkinik-karai amarndAn - simhEndramadhyam
 191. mAnE avartAnE - AbhOgi
 192. maNi noopura dhaari - neelaambari
 193. manjanamADa nI vArAi kaNNA - rItigauLa
 194. manruLADi magizhndE peTra maghanE - bhairavi
 195. maragata maNimaya - aarabi
 196. marakata maNimaya cEla gOpAla madana - Arabhi
 197. muddu krSNA mEmudam mukunda mAdhava - cenjuruTi
 198. mummata vEzha vinAyakanmoimmalaraDi - nATa
 199. mun seida payanE engaL mukti - bhUpALa
 200. mundi varum isaiyilE en cintai koLLai - bhairavi
 201. nA dhira tayyatana tOmta (t) - suraTi
 202. naDa naDa naDa krSNA ivvazhakkai - dhanyAsi
 203. naDaiyaip-pAraDi oyyAra - chenjuruTi
 204. nAdhru dhIm tatana tOm (t) - sindhubhairavi
 205. nAga naTanamADum dEva - bilahari
 206. nalladallavenru sollaDi nandavanam - shankarAbharaNa
 207. nallatanamAi solli tirutta vENum - mOhana
 208. nAma sukha sudhA pArAvAri - siddhasEnA
 209. nAn enna tavam seidEnO - khamAs
 210. nanda gopala mArada Ana vilOla - AbhEri
 211. nanrAga iru tAyE yashOdE nanda - shahAnA
 212. natajana kalpavallI (nineth AvavaraNam) - punnAgavarALi
 213. naTavara taruNi saha rAsavilAsa - kannaDagauLa
 214. nee daan meccikoLLavEnDum - shree ranjani
 215. neerada sama neela - jayantashree
 216. nEram konjamum illaiyO nIla mayil - kannaDa
 217. nI dAn meccik-koLLa vENDum - shrIranjani
 218. nIla lOhita ramaNI (fifth AvavaraNam) - balahamsa
 219. nIla malar kOlat-tirumEni kaNDu - vasantA
 220. nIla vAnam pOl ilangi (kAvaDicindu) - mAnji
 221. nIla vAnam tanil oLi vIsum niraimatiyO - punnAgavarALi
 222. nIla vaNNak-kaNNanukkum - mOhana
 223. nillAmal pOghum nilAvE shaTru ninru - udayaravicandrikA
 224. ninra nilai kaNDu nEsa migha koNDu - shuddhasAvEri
 225. ninringunnaruL kATTum sollonru - bilahari
 226. nIrada sama nIla krSNA mAm pAhi - jayantashrI
 227. niravadhika bhuvana sundara krSNA - harikAmbhOji
 228. nirupama sundaraakaraa - pantuvaraaLi
 229. nirupama sundarAkarA ati nirupama - kAmavardhini
 230. nIyE kaNkoNDu pAraDi rAdhE - khamAs
 231. OrAnnoruvan kuzhalUdum tiruDaningu - Arabhi
 232. oyyAramAga oyyAramAga - sArangA
 233. paccai iLam taLir mEni kANa - sAmA
 234. padasEvanam nirantara saubhAgyam - dIparam
 235. padmAvati ramaNam jayadEva kavirAja - pUrvikalyANi
 236. padmini vallabha dEhi pradEhi - dhanyAsi
 237. pAl vaDiyum mukham (version 2) - nATakuranji
 238. pAl vaDiyum mukham ninaindu (version 1) - nATakuranji
 239. pAlayamAm AnjanEya - madhyamAvati
 240. pANDuranga viThala nAma bhakti - chAyAtarangiNi
 241. para vAsudEvam bhaja mAnasa - mandAri
 242. pArthasArathi parama dayAnidhi - suraTi
 243. pArvai onru pOdumE shankha paduma nidhi - suraTi
 244. patita pAvanam bhAgavatam idu - shuddhasAvEri
 245. paTTAbhiSEkam koNDaruLinAn - Arabhi
 246. pavana kumara sudhAkara lOcana - vasantA
 247. pazhamO pazhamO pazham - gaurImanOhari
 248. pEsAdE pOngaLaDi en piLLai - madhyamAvati
 249. pEsak-kELIrO engaL piLLai - mOhana
 250. pEshaadE pOngaLaDi - madyamaavati
 251. pODi pODi ahankAri nI pullAnkuzhal Udum - khamAs
 252. pOdum pOdumkaNNA inda bhuvanamengum - sArangA
 253. pOga viTTup-puram solli - rItigauLa
 254. pollAda piLLai onrai peTra - kharaharapriyA
 255. poruLAi iruppEnO oru poruLAi - yadukulakAmbhOji
 256. pOTTU vEyaDi penne puNNiyan - maNirangu
 257. praNavaakaaram - aarabi
 258. praNavAkAram siddhi vinAyakam - Arabhi
 259. prasanna gOpAlakrSNam - dvIjavanti
 260. prEma svarUpa sarasa lOcana - Anandabhairavi
 261. pullaay piravi taravENDum - shenjuruTTi
 262. pullAip-piravi taravENum kaNNA - cenjuruTi
 263. rAdhE krSNam cintayEhan rAjIvalOcana - husEni
 264. rAdhikA prANanAyakA vraja - kuntalavarALi
 265. rAga rasAnanda nartana rAga rasAnanda - hamsagIrvANi
 266. raghu kulOttama rAmA nAradanuta - nAgasvarAvaLi
 267. rAja rAja gOpAla - mAnji
 268. rAja rAjagOpAla nanda yashOda - yadukulakAmbhOji
 269. rAjAdhi rajarAjan nandakumAra rAjan - sAvEri
 270. rAjarAjEshvari mAtangi natajanAvana - kannaDa
 271. rajata vainItaka ArUDha rAjagOpAla - kEdAragauLa
 272. rAjayOga abhinayam lAvaNyam - kEdAragauLa
 273. rAjIva nayanA gOpa raja nanda nandana - darbAr
 274. rAma perumai sollat-taramO rAma - nATakuranji
 275. ramaNIya yamunA taTAkam nandakumAran - nIlAmbari
 276. ranganAtham anisham vandE shrI - nATa
 277. rAsa kEli vilAsa - kharaharapriyA
 278. rAsa lOka vaibhOga yoga sukha - tODi
 279. rAsa maNDalam samadhigata nava vraja - Arabhi
 280. rasika mahOttama krSNA shrI - sarasAngi
 281. rUpa mangaLa kishOra (Unjal) - Anandabhairavi
 282. sadAnandamayi (sixth AvaraNam) (alternate version) - hindOLa
 283. sadAnandamayi cinmayi (sixth AvaraNam) - hindOLa
 284. sAdhu sangamam nityam nityam guru - cenjuruTi
 285. sakala lOka nAyikE tvamEva(seventh AvavaraNam) - Arabhi
 286. samattuk-kuTTiyaDI engaL gOpAlan - mOhana
 287. santatam aham sEvE trailOkya (first AvavaraNam) - bilahari
 288. sarasija bhavajAyE sarasvati namOstutE - kalyANi
 289. sarva jIva dayApari shankara (third AvaraNam) - shuddhasAvEri
 290. satva guNa viracitAnga shailAvatAtanga - rasamanjari
 291. satyam param dhImahi sarva nigama - shankarAbharaNa
 292. saukasIkAra krSNan sundara nandakumAra - aThANA
 293. sEdi ellAm terindum cittam teLiyadE - husEni
 294. seida tavam ennavO paranda karuNai - dEvamanOhari
 295. sEnApatE namOstutE dInAti bhanjana - gauLa
 296. senru vaa nee - raagamaalika
 297. shankari shrI rAjarAjEshvari (eighth AvaraNam) - madhyamAvati
 298. sharaNam gOpabAlA sharaNam - maNirangu
 299. shatakOTi manmathAkAra sarasAnga - Anandabhairavi
 300. shen shiva jaTAdharA shambhO - sindhubhairavi
 301. shenru vA nI rAdhE indap-pOdE ini - rAgamAlikA
 302. sholla vallEnO maraiyOdi - madhyamAvati
 303. shree vigna raajam bhajE - gambheeranaaTTai
 304. shrI cakra mAtanginI (ninth AvaraNam) (alternate version) - suraTi
 305. shrI gaNEshvara jaya jagadIshvara - saNmukhapriyA
 306. shrI gOvinda nAma sankIrtanam - rAgAmAlikA
 307. shrI rAghava dUtam samOdam cintayE - suraTi
 308. shrI rAma jayamE selvattinilE - rAgamAlikA
 309. shrI shiva nAyikE tripurAmbikE - lalitagandharva
 310. shrI vighna rAjam bhajE - gambhIranATa
 311. shrI vighnarAjam (another version) - gambhIranATa
 312. sogasu kAra krSNan sundara nandakumAra - aThANA
 313. solla vallEnO kaNNanai shuTramena - shuddhasAvEri
 314. solla varam taruvAi gurunAthA - sAmA
 315. solli kaLIppOm nALai solli kaLippOm - kuntalavarALi
 316. solli muDiyumO engaL sUrya gurunathan - suraTi
 317. solli terivadillaiyE sonnAlum sol muyala - shrIranjani
 318. sollinilE varum sukhamE sukham - shankarAbharaNa
 319. sollittAn tara vENumO tONAdu pOghumO - shahAnA
 320. sonnadai kEL - mandaari
 321. sonnadaik-kEL kaNNA tOm takiTa tiri taka - kAmavardhini
 322. sonnadaik-kEL kaNNA un tiru turutta viSamattanam - nATa
 323. sonnAl mangaLam tarumE rukmini shubha - suraTi
 324. sonnAl ozhiya - kannaDa
 325. sundara nandakumaara - madyamaavati
 326. sundara nandakumAra surucira nava - madhyamAvati
 327. sundara naTarAja - kharaharapriyA
 328. sundarEshvara jAyE hundara nAgAnana - navarasakannaDa
 329. svAgatam krSNA sharaNAgatam krSNA - mOhana
 330. svAmi saurirAja perumAnaDi sarvAnga - simhEndramadhyam
 331. svAmI umakku namaskAram tan-tiranilAda - mOhana
 332. swaagatam krishNaa - mOhanam
 333. taayE yasOdaa - tODi
 334. tAm dhIm tarana - ghambIra
 335. tAm dhIm tarana tAm (t) - nATa/gambhIranATa
 336. tanakku nigharillAda svAmi engal - shuddhasAvEri
 337. tannam taniyAgha senrALE rAdhai - tODi
 338. tavamonrum ariyda pAmaratti - gaurImanOhari
 339. tAyE yashodE undan Ayar kulattuditta - tODi
 340. tEDariya selvamE vA tingaL shaDaimuDi - vasantA
 341. tEDi aruLa vandAn dEvi tiru vEdavalli - kharaharapriyA
 342. tEDik-kaNDEnE manam tEDi - malayamAruta
 343. tEril vandAnO ingu nEril ninrAnO - husEni
 344. tErODum vIdiyil Idenna kOlam dEvaki kalyANa - nATa
 345. thU thU thU thU engaL - bilahari
 346. tiruvaDi malarO gurudEvan tEDi - kharaharapriyA
 347. tuDukkuttanam ellAm ingE kATTAdE - kharaharapriyA
 348. tyAgarAja paramEshA sharaNAgata varuNAlaya - cakravAka
 349. udaja gOpa sundara giridhara - umAbharaNa
 350. umA mahEshvarAtmajam gajAnanam - umAbharaNa
 351. unnilum enakkoru uTrAr yAruNDO - Arabhi
 352. urugAda manam enna manamO engaL - tODi
 353. uyndadu uyndaden manamE ini uvamai - dEvamanOhari
 354. vAcakamum marandu pOnadE - husEni
 355. vADi tOzhi annamE innamE - Arabhi
 356. vAhini nAyaka - malayamAruta
 357. vaiyam aLandu vAnaLanda - nAdanAmakriyA
 358. vallarI samAnE mAdhava kara shAkE - mALavi
 359. vanamAli svAgatam tE vanaja nayana - nATakuranji
 360. vAnchasi yadi kushalam mAnasa - kalyANi
 361. vanda pOdum varAda pOdum - bhairavi
 362. vanda pOdum varAda pOdum enda pOdum - bhairavi
 363. vandaduvum pOnaduvum imaip-pozhudu - bilahari
 364. vandAr guru puNya bhUmi - Arabhi
 365. vandavarai vArum enrazhaittu maNipOlum - tODi
 366. vandE aruLavENum un varamO isait-tiramO - shrIranjani
 367. vandE nanda sutam sUnum vara - kannaDamAruva
 368. vandE pirandAn kaNNan vandE pirandAn - maNirangu
 369. vandE vAlmIki kOkilam vANIkara - aThANA
 370. vandu kETpAr illaiyO en manamAnadai - rAgamAlikA
 371. vandu ninrAn manam ariyAdoru - simhEndramadhyam
 372. vAngum enakku iru kai AnAl - kAmbhOji
 373. vaNNam tigazh shOlai shUzhum malar - husEni
 374. varam onru tandaruLvaay - shhanmugapriyaa
 375. varamonru tandaruLvAi vaDivElA - SaNmukhapriyA
 376. varishai koNarndu vandAr - aThANA
 377. varuNikka tiranillaiyE mAdhavamuLa - nAyaki
 378. varuvAr varuvAr enru vegu kAlamAghavE - yadukulakAmbhOji
 379. vAsudEvAya namO namastE - shahAnA
 380. veLLI nilavinilE anda teLLa nilai tanilE - aThANA
 381. vEnkaTaramaNA sankaTa haraNA - madhyamAvati
 382. vENugAna ramaNA ati vitaraNa guNa - tODi
 383. vErEdum vaghai illaiyO - vasantA
 384. vIDasamavara jAlA mahanIya - vasantA
 385. vIDasamavara jAlA mahanIya gOpAla - vasantA
 386. vijayasE vijayasE sEvita vEda - sarasvati
 387. vIkSitOham dhanyOham - kEdAragauLa
 388. vIkSitOham dhanyOham vEga vara - kEdAragauLa
 389. virundonru Agudu pArum uLLE - gaurimanOhari
 390. viSamakkAra kaNNan pollAda - cenjuruTi
 391. visati visati - gaurimanOhari
 392. vittAram pEsi nEram vINAkkAdE - kAmbhOji
 393. yamunA taTa vilAsa mAdhurI rasa - kuntalashrIkaNThi
 394. yAmunIya tIra brndA kAnana tala ramaNa - Anandabhairavi
 395. yArenna sonnAlum anjAda nenjamE - maNirangu
 396. yArukku un dhyAnam nErumO - bhairavi/shankarAbharaNa
 397. yArum illAda tavamAna shuka mAmunikku - gaurimanOhari
 398. yeppaDittaan yen uLLam - neelaambari
 399. yOga tOgEshvari tripura ( fourth AvAvaraNam) - Anandabhairavi


Contact us

updated on 03/12/2016