Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Famous Carnatic Composers - APT


Abraham Panditar - is

Mudra:

Compositions:

 1. AnandarUpA anudinam - AnandarUpA
 2. ArudalAi iruppAyE - dharmavati
 3. aruL nAthA (g) - shrI
 4. cintanai seiguvAi - nAgasvarAvaLi
 5. dEvA unnai atikAlaiyil - mAyAmALavagauLa
 6. Edukkau malaikkirAi - vajrakAnti
 7. gurunAthA varam tA - mAyAmALavagauLa
 8. jagadIshA bhuvi tanil (g) - nATa
 9. jIvanAna dEvan - khamAs
 10. jnAapponE annaiyE - jnAnappon
 11. kAla tAmadam sheyyalAmO (tv) - shIlAngi
 12. kanakAngi rAgam pADa - kanakAngi
 13. kArum karuNaiyAi (sj) - shankarAbharaNa
 14. karuNAkarA karuNAkari - karuNAkari
 15. karuNAnidhiyin appanE - abhirAmam
 16. kAruNya guruparanE kaN (sj) - chenjuruTi
 17. kAruNya guruparanE mA (sj) - bEgaDa
 18. kAruNya tiru maindA (sj) - kalyANi
 19. kAttaruL karuNA en guruparanE (sj) - garuDadhvani
 20. kAttukkoNDirukkum - bilahari
 21. kAvA vA paranE (sj) - khamAs
 22. maNNulagam idil - sindhukannada
 23. nAtha narsvarUpA (sj) - hEmavati
 24. nAvirrakzhagu meyyE - garuDadhvani
 25. nitya jIva (g) - malahari
 26. parA parA enakkinrE - shIlAngi
 27. paranAna karuNAkaranE (noTTu) - shankarAbharaNa
 28. paranE vA - navarasakalAnidhi
 29. parishuddha (g) - shuddhasAvEri
 30. pAviyil perum pAvi - bhavapriyA
 31. perumai solla - kannaDagauLa
 32. sAgara tuyaramE (sj) - tODi
 33. samayamidaruL purivAi - jingaLAkApi
 34. samayamidE dayai sei - mukhAri
 35. shrI dEva sutan - hamsadhvani
 36. shrI mA dEvadEvA (sj) - mOhana
 37. shrI mari sutanE - shankarAbharaNa
 38. sundara dEvA - sundarAngi
 39. svAmI enakkiranguvAi (sj) - naTakuranji
 40. tA vA paramadayALan (sj) - kAmbhOji
 41. tudikka varam tArum - nAgabhUSaNi
 42. unnai pOTrinEn - sindhumandAri
 43. unnaiyE nambinEn - kAmbhOji
 44. unnata vAsA uccita nEsA (g) - malahari
 45. vAnam tanai tudippAi - garuDadhvani
 46. vanjit-tozhugAdE - vivardhini
 47. varam tyaruvAyE - varALi
 48. vArum dEvadEvA (sj) - bilahari

Source: Songs contributed by Lakshman Ragde.
Anything written here is accurate/authentic to the best knowledge of the contributors.


Contact us

updated on 03/09/2016