Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: poDangatimaiyaa


poDangathimaiya
raagam: mOhanam

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 G3 P D2 S
Av: S D2 P G3 R2 S

taaLam: aadi
Composer: Annamaacaaryaa
Language: Telugu

pallavi

poDangatimaiyaa ninnu purushOttamaa mammu
neDayaga vaiya kOnETi raayaDaa
(poDangati)

caraNam 1

kOri mammu nElinaTTi kuladeivamaa caalaa
nEricci peddaliccina nidaanamaa
gaaravinci tappi teercu kaaLamEgamaa maaku
cEruva cittamulOni shreenivaasuDa
(poDangati)

caraNam 2

bhaavimpa kaivasamain paarijaatamaa mammu
cEvadEra gaacinaTli cintaamaNi
kaaminci kOrikaLiccE kaamadEnuva mammu
taavai rakshincETi dharaNidaraa
(poDangati)

caraNam 3

ceDaneeka bratikincE citta mantramaa
rOgaalaDaci rakshincE divyowshidamaa
paDibaayaka tirigE praaNabanduDaa mammu
gaTiyincinaTTi shree vEnkaTanaaduDaa
(poDangati)


Meaning:
O Lord! Atlast we have traced you. Only you can clear our thirst. You are very close to our heart. You are our "KaamadEnu" - the one which fulfills all our desires. Only you can take care of us. Only you know what we need. (Here desire or thirst means not the worldly things. It is the spiritual desire, the desire to see the God and the desire to reach the God.)


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 03/23/2009