Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: baalasubramaNyam


bAlasubramaNyam
raagam: aabhEri

22 karaharapriya janya
Aa: S G2 M1 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

taaLam: aadi
Composer: H.N. Muthiah Bhaagavatar
Language:

pallavi

bAlasubramaNyam bhajEham

anupallavi

lIlAvatAram nigamasAram kAlAtItam kArtikEyam

caraNam

sadAshiva nAma sankIrtana kAraNam SaSTyOtsava priyam shAntam sadguNam
gIta rasAvaham kEkivAham sItAmshudhara harikEsha samUham


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 06/10/2005