Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: shree bhavam


shree bhavam
raagam: garuDadhvani

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 G3 M1 P D2 N3 S
Av: S D2 P G3 R2 S

taaLam: caapu
Composer: H.N. Muttayyah Bhaagavatar
Language: Sanskrit

pallavi

shrI bhavam cinmayam vandE

anupallavi

shubhAkaram suguNAkaram ibha carmAmbaram indu shEkharam

caraNam

bhuvanAvana caturam dhIram navagraha dOSa parihAram
shivashankaram cidAnandam bhavabhaya haram param harikEsham


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 07/05/2005