Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: shiva mahaasEna


shiva mahaasEna
raagam: vasantaa

17 sooryakaantam janya
Aa: S M1 G3 M1 D2 N3 S
Av: S N3 D2 M1 G3 R1 S

taaLam: khaNDa caapu
Composer: H.N. Muttayyah Bhaagavatar
Language: Sanskrit

pallavi

shiva mahAsEna janakA dEva divya sundarAkArA

anupallavi

bhava bhaya vimOcanA bhakta jana pAlanA tava padAmbuja bhaktim dEhimE dayALO

caraNam

gaja carmAmbara garaLa kaNTha mrgadhara ajamukha amarapOSA AnandavESA
nijadAsa tOSaNA niTilAgni bhUSaNA vrjana hara shankara vimala harikEshvara


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 07/05/2005