Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: mrityunjayam


mrtyunjayam
raagam: raamapriyaa

52 raamapriyaa mEla
Aa: S R1 G3 M2 P D2 N2 S
Av: S N2 D2 P M2 G3 R1 S

taaLam: khaNDa caapu
Composer: H.N. Muttayyah Bhaagavatar
Language: Sanskrit

pallavi

mrtyunjayam ArUDham mInAmbikApatim mrgatAtam viSaharam mEru sadanam haram

anupallavi

krtyAlankAram nigamAgama sAram nija bhakta mandAram nirmalAkAram

caraNam

harikEsham amalAngam Ananda vigraham girijApatim laya gIta sukhadAyam
sharaNAgata trANam sakala shubha kAraNam satatam bhajEham saccidAkAram


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 07/05/2005