Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: shakti gaNapatim


shakthi gaNapathim
raagam: naaTTai

36 calanaaTTai janya
Aa: S R3 G3 M1 P D3 N3 S
Av: S N3 P M1 R3 S

taaLam: roopakam
Composer: H.N. Muttayyah Bhaagavatar
Language: Sanskrit

pallavi

shakti gaNapatim bhajEham sarva saubhAgyapradam

anupallavi

rakti bhakti bhAva sahitanija gAna kalAdhAram rasa lalitA trishati nAma kIrtanAnugrahaparam

caraNam

bhAnu kOTi samkAsham pApaharam paramEsham dAna vakula haraNacaNamsakala vighna
nivAraNam mAnita mUSika vAham vashya mOhana dEham dIna bAAla harikEsha divya sundara kumAram


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 06/10/2005