Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: shiva kaamineem


siva kaaminim
raagam: mukhaari

22 kharaharapriya janya
Aa: S R2 M1 P N2 D2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: aadi
Composer: Tulaseevanam
Language:

pallavi

shiva kAminIm bhAvayE sadA svAminIm shivamaya shankhamukha vAsinIm subhAsinIm

anupallavi

bhavarOga nAshinIm bhavikavidhAyinIm bhAnu sahasra prakAshinIm mAyinIm

caraNam

himavannandinam vishva jananIm kAtyAyanIm su-madhura campaka varNa vishObhinIm
vimata bhISaNa shakti shAlinIm trishUlinIm vimala vana tulasI mAlinIm bhUpAlinIm


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 10/29/2005