Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: sArasa sama mrdupada


sArasa sama mrdupada
raagam: gaurImanOhari

Aa:S R2 G2 M1 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

sArasa sama mrdupada nIti nilaya jaya jaya jalajayanAbha harE vasa mama hrdi

anupallavi

mAra janaka suramuni sEvya kSIrAmbudhi kalita shayana shrI

caraNam 1

sAmaja parivrDha bhava haraNAhita jAla vinAshana cAru guNa
sadanakAmita dAna parAyaNa nArada shaunaka sannuta shrI

caraNam 2

bhUri krpArasa vAsa vibhO paripAhi ramAdhava bhAsura
tanusuSama shArata shashi mukha kaustubha hAra ravi vidulOcana

caraNam 3

vAraya pApa samUham danujALi vibhanjana pAvana carita
dArita madhu mukha rAkSasa sancaya viracaya shapamayi vasa hrdi mama


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016