Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: durusugaa - Click to listen (Balamurali Krishna)!

Click to view in: Tamil


durusuga
raagam: saavEri

15 maayamaaLava gowLa janya
Aa: S R1 M1 P D1 S
Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: aadi (2-kalai)
Composer: Shyaamaa Shaastree
Language:

pallavi

durusugaa kripaa jooci santata |
maarOga driDa shareera mukha saloopoonann ||
noo, saloopoonannoo, saloopoonannoo,
ooo .... ||

anupallavi

paramapaavanee kripaa vaneeveenuta |
aa ... aa ||
paramapaavanee kripaa vaneeveenuta |
padasarOja praNataarti haru raaNee ||
paraaku darmasam vatta nee bahu |
paraa kamala guNaa tripura sundaree ||
(chittaswaram)

ciTTai swaram

nd,,npdp grndmgrs |
gr,s,rndsrmpd,, ||
nd,,npdp, grndmgrs |
gr,s,rndsrmpd,,n ||
pdsrsmpmdpSndRS,|
GR,Snd RS,ndp, GRn ||
(durusugaa)

ciTTaswaram saahityam (to same swaras):

sarOja nayaNa, natajana paaleeni |
vaneevedamulu moralitakaa ||
sarOja nayaNa, natajana paaleeni |
vaneevedamulu moralitakaa ||
nee sarulevaru manavi vinu kripaa salupoo |
paraakucalu para diganee vipudu ||
(durusugaa)

caraNam

daaraa daravinee lakacalashee |
thaa, sarasa kavitaa nichita ||
saaragaNa saarasita dharahaa |
seethaa, aaa ... ||
vaariruha vaarivada nOcita |
vaageesha vinuta dritaka taa ||
naaraayaNee, shyaama krishna vinu |
thaa, manavini vinugiree suta ||
(ciTTaswaram saahityam)


first | previous | next

Contact us

updated on 10/06/2011