Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: neenyaakO ninna


neenyakO ninna
raagam: raagamaalika
taaLam: aadi
Composer: Purandara Daasar
Language:

pallavi shenjuruTTi

28 harikaambhOji janya
Aa: D2 S R2 G3 M1 P D2 N2
Av: N2 D2 P M1 G3 R2 S N2 D2 P D2 S

nInyAkO ninna hAngyAkO ninna nAmadabala vondiddarE sAkO
(nInyAkO)

anupallavi shenjuruTTi

kari magarigE sikki moreyIDu tiruvAga AdimUlavemba nAmavE kAitO
(nInyAkO)

caraNam 1 shenjuruTTi

prahlAda pitA bAdhisu tiruvAga narahariyemba nAmavE kAitO
(nInyAkO)

caraNam 2 naadanaamakriyaa

15 maayamaaLava gowLa janya
Aa: S R1 G3 M1 P D1 N3
Av: N3 D1 P M1 G3 R1 S N3

nAriya sabhayalli sIreya seLevAga krSna krSna emba nAmavE kAitO
(nInyAkO)

caraNam 3

yamana dUtaru ajAmiLana eLEvAga nArAyaNanamba mAmavE kAitO
(nInyAkO)

caraNam 4 naadanaamakriyaa

Amara Imara dhyAni suttiruvAga rAma rAma emba nAmavE kAitO
(nInyAkO)

caraNam 5

hasuli adhruvarAya aDavigE hOvAga vAsudEvanamba nAmavE kAitO
(nInyAkO)

caraNam 6 sindu bhairavi

10 naaTakapriya janya
Aa: S R2 G2 M1 G2 P D1 N2 S
Av: N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 S

ninna nAmake sari kANEnO jagadoLu ghanna mahima shrI purandara vithala
ninna nAmada bala vondiddarE sAkO
(nInyAkO)


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 03/23/2009