Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kailaasavaasam


kailaasavaasam
raagam: sindu raamakriyaa

15 maayamaaLava gowLa janya
Aa: S G3 M1 P D1 N3 S
Av: S N3 P M1 G3 R1 G3 S

taaLam: aadi
Composer: H.N. Muttayyah Bhaagavatar
Language: Sanskrit

pallavi

kailAsavAsam kamanIya bhAsam

anupallavi

bAlEndu bhUSa bhakta tOSam parama dayAkaram paramEshvaram

caraNam

gajamukha tAtam kinnara gItam nija guNa mUrtim nirmala kIrtim
ajamukha vanditam harikEshamUrtim bhajAmi satatam pArvati sahitam


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 07/05/2005