Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: paapanaasanam


pApanaashanam
raagam: naadanaamakriyaa

15 maayamaaLava gowLa janya
Aa: S R1 G3 M1 P D1 N3
Av: N3 D1 P M1 G3 R1 S N3

taaLam: aadi
Composer: H.N. Muttayyah Bhaagavatar
Language: Sanskrit

pallavi

pApanAshanam parishuddha vigraham

anupallavi

tApaharam shashi shObhita cUDam tatvamasi mahAvAkya kUTam

caraNam

naravAha sEvitam nandi gaNArcitam caraNAgata trANam shankaram guruvaram
tArakAri tAtam mahEsham sArasAkSam shrI harikEsham


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 07/05/2005