Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: maanasa shaashvata


maanasa shaashvata
raagam: shhanmugapriyaa

56 shanmugapriyaa mela
Aa: S R2 G2 M2 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M2 G2 R2 S

taaLam: aadi
Composer: H.N. Muttayyah Bhaagavatar
Language: Sanskrit

pallavi

mAnasa shAshvata Ashraya dEvam

anupallavi

mAnita suguNa sugjnAna vilAsam tanujita mAram saccidAkAram

caraNam

kara dhrta Damarukam kAla kAlam kanjaja lOcanam kALakaNDam
hAra virAjitam harikEsham Isham surapati sEvitam sOmashEkharam


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 07/05/2005