Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: dakshatvaaharam


dakshhatvaaharam
raagam: shuruTTi

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 P M1 R2 S

taaLam: aadi
Composer: H.N. Muttayyah Bhaagavatar
Language: Sanskrit

pallavi

dakSatvAharam shankaram trilOka nAyakam bhajEham

anupallavi

akSamAlA-lankrta dEham rakSita bhuvanam nigama gEham

caraNam

pankaja lOcanam patita jana pApa vimOcanam
sankaTa haraNam sAmba sadAshivam kankaNadharam harikEsham Isham


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 07/05/2005