Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: raamacandram raajeevaaksham (note)


rAmachandram rAjIvakSham
raagam: shankaraabharaNam

29 dheera shankaraabharaNam mela
Aa: S R2 G3 M1 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: catushra Eka
Composer: Muttuswaami Dikshitar
Language: Sanskrit

rAmacandram rAjIvakSam shyAmaLAngam shAshvata kIrtim kOmaLahastam kOshalarAjam

mAmaka hrtkamalAkaram mArutiyuktam dHimantam mAnita bhaktam shrImantam

kaumAravaram guruguha mitram kAruNyanidhim dasharatha putram bhUmisutAbham

bhUpati rUpam kOmala pallava pAdam mOdam kAmagurum sitArAmam kaustubhabhUSam vandEham


Meaning:


first | previous | next

Contact us

updated on 05/30/2006