Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: shrI vighnarAjam (another version)


shrI vighnarAjam (another version)
raagam: gambhIranATa

36 calanaaTTai janya
Aa:S G3 M1 P N3 S
Av: S N3 P M1 G3 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

srI vighnarAjam bhajE bhajEham bhajEham bhajEham bhajE tamiha

anupallavi

santatam aham kunjara mukham shankara sutam shankari sutam tamiha
santatam aham danti kunjara mukham andhakAnthaka sutam shiva
shankari sutam thamiha

caraNam 1

sEvita surEndra mahanIya guNa shIlam japa tapa samAdhi sukha varadAnukUlam
bhAvita suramuNi gana bhakta paripAlam bhayankara viSanga mAtanga kula kAlam

caraNam 2

kanaka gEyUra hArAvaLi kalita gambhIra gauragiri shObham su-shObham
kAmAdi bhaya bharita mUDha mada kali kaluSa khaNDitam akhaNDa pratApam pratApam
sanaka sukha nArada patanjali parAshara mAtanga muni sanga sallApam sallApam
satya param abja nayana pramuda muktikara tatvamasi nitya nigamAdi svarUpam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016