Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: vEnkaTaramaNA sankaTa haraNA


vEnkaTaramaNA sankaTa haraNA
raagam: madhyamAvati

22 kharaharapriya janya
Aa:S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 R2 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

vEnkaTaramaNA sankaTa haraNA dArI AtA dEva

caraNam 1

tanu mana dhana hE sarva arppuni caraNa AlO mI dIna hOvuni
nAma tujhE mama vadanIm dEvuni dAri AtA dEva

caraNam 2

nAma tujhA hE patIta pAvana kaliyugi nAhI yA samAna
nalakE kAyi japa tapa dhyAna mOkSa dAtA dEva

caraNam 3

ajavari rakSile bahu bhaktAnci nacuni tyAncA pAparAci
nElE dhyAtmA vaikuNhAsi dIna dAtA dEva

caraNam 4

bhU svargA sama shESagiri vari vAsatu vApA jI hari
dIna dAsa hO AyA tU jAvari bhAva atA dEva
veNNaiyE kaLavADi illai enranaiyO enru vizhi shivanduruTTik-kaNNA
vErengum ashaiyAdE mellavum nazhuvAdE venjinam AravoTTEn enru
kaN paDum kayirellAm aLandu nondu uLam vADa kANAda aLavu koNDAi
gati tarum padam anja kai anja mei anja kaNNirai punalum kATTi
aNNanai mukham nOkka avar taraiyoDum nOkka Auram peTra tandai
nandanai nOkka avar vAnamai nOkka aDiyavar unai nOkka anji angu ninrAi
kaNnanE inradai eNNilum eNNinEn karai kaDandaLavAghudE
gati puriya vidhi paNiya nadiyinaDu maDuviniaDu kALinga naTana maNiyE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016