Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: ati sundaram


ati sundaram
raagam: simhEndra madhyamam

57 simhEndra madhyamam mEla
Aa: S R2 G2 M2 P D1 N3 S
Av: S N3 D1 P M2 G2 R2 S

taaLam: roopakam
Composer: H.N. Muttayyah Bhaagavatar
Language: Sanskrit

pallavi

ati sundaram avyaktam ahibhUSaNam AshrayE

anupallavi

shruti svarAgrAlankAra sUkSma sangitapradA

caraNam

sAmagAna mOdam vara sArasa nibha pAdam
sOmadharam harikEsham sukhamukham sEvitam varam


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 07/05/2005