Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: vaachaspathim


vaacaspatim
raagam: sahaanaa

28 harikaambhOji janya
Aa: S R2 G3 M1 P M1 D2 N2 S
Av: S N2 S D2 N2 D2 P M1 G3 M1 R2 G3 R2 S

taaLam: roopakam
Composer: H.N. Muttayyah Bhaagavatar
Language: Sanskrit

pallavi

vAcaspatim bhajE varadam jIvam shrI

anupallavi

mOcAmaya vAcA rasa vIshi vitaraNa shIlam

caraNam

pAkAri sAmrAjya pAlana dIkSaNam lOkAyata nIti nihata lOla
gAnava ghaNam EkAnta shubhadam kOmEdhika maNI hAram


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 06/10/2005