Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: shree mahaabala


shri mahaabalagiri
raagam: sAranga malhAr

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 M1 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M1 R2 S N3 S

taaLam: aadi
Composer: H.N. Muttayyah BhAgavatar
Language: Sanskrit

pallavi

shrI mahAbalagiri nivAsini shrtajana paripAlini

anupallavi

sAmaja varadA sahajAtE sOma vadanE sundara radanE

jatIswara sAhitya

pAda padma gajam ri sa nI sA ri ma tadhimita kiTa taritana nana
takun tarikumta ma rI sa kukatari pa dha pa dhImta tadhimi tajhaNu mA
tari jEkuTa ma pa dha ni Dim Dim kuku ni sa* ri ma jhaNa ni dha pa dha nI
trikiNa tom kiNatom dha ni sa ri pa dha dhimikiTa ma ri ri sa
tingiNatom ri* sa* tatingingiNatom

caraNam

shArada candra samavadanE ambA sAmaja gamanE sAdhu santrANE
sArasAkSi harikEsha manOhari salahau tAyE shrI cAmuNDEshvari


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 09/24/2007